Zuid-Afrika pleit voor gebruik inheemse talen

augustus 2003 -

In Durban, Zuid-Afrika, vond begin juli het jaarlijkse congres plaats van de International Association of School Librarianship (IASL). Deelnemers uit verschillende landen richtten zich op de vraag hoe plattelandskinderen toegang kunnen krijgen tot leesmateriaal. Conclusie: schoolbibliotheken moeten teksten on line aanbieden, en leesmateriaal moet in inheemse talen verschijnen.

Thami Mseleku, een hoge Zuid-Afrikaanse ambtenaar op het gebied van onderwijs, benadrukte nog maar eens dat analfabetisme alleen kan worden bestreden als kinderen in hun eigen taal kunnen lezen. Dat is ook de opvatting van de VN-Commissie voor Inheemse Bevolkingsgroepen die in de laatste week van juli in Genève bijeenkwam.

Onderwijs in inheemse talen is in Zuid-Afrika een hot item. Het land heeft sinds 1994 twaalf officiële talen, maar Engels en Afrikaans genieten op allerlei terreinen de voorkeur. T.A.L.K. (Transfer of African Language Knowledge) is een organisatie die zich sterk maakt voor de verspreiding van de andere elf talen, zoals Zulu. De talencursussen die de stichting aanbiedt blijken onverwacht succesvol onder bedrijven in Durban. Werknemers die zo'n cursus volgen, leren het Zulu op hun beurt weer aan andere collega's. Dit helpt de kloof te dichten tussen de verschillende bevolkingsgroepen op de werkvloer.