De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling. Deel 26 van een serie over het cultuurbeleid van niet-westerse landen.

Fiji

april 2007 -

Een nationale identiteit die Fiji's culturele diversiteit en traditionele cultuur viert en promoot. Met deze visie gaf de regering van Fiji, een archipel van driehonderd eilanden in de Stille Oceaan, in 2003 een nieuwe impuls aan de financiering van de kunsten. Het programma heeft zeven pijlers, variërend van geld voor dans en literatuur tot culturele ontwikkelingsprojecten voor diverse gemeenschappen. Ook betaalt het fonds opknapbeurten van historische gebouwen en het behoud van cultureel erfgoed.

Het cultuurfonds wordt beheerd door de in 1963 opgerichte Kunstenraad, die onder het Departement voor Cultuur en Erfgoed valt, dat op zijn beurt onderdeel vormt van het Ministerie voor Fijische Zaken. De negen leden van de Kunstraad worden voor twee jaar door de minister benoemd. Zij vertegenwoordigen de kunstwereld en de verschillende etnische groepen in Fiji.

Sinds 1997 werkt Fiji met hulp van Unesco aan een cultuurbeleid. Kunst en cultuur zijn al een onderdeel van Fiji's ontwikkelingsstrategie, waarin de regering het beleid uitstippelt voor duurzame groei. Cultuur heeft invloed op alle aspecten van de samenleving, zo valt in het document te lezen. Het beleid voorziet in een holistische benadering van cultuur. Zo zouden de verschillende overheidsorganen die zich bezighouden met Fiji's rijke culturele erfgoed samengevoegd moeten worden tot een organisatie. Ook programma's voor kunstenaars moeten beter gestroomlijnd worden. Daarnaast wil de regering beleid opstellen voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en meer investeren in kunstonderwijs en ecotoerisme.

Het Departement voor Cultuur en Erfgoed adviseert de regering over beleidszaken en beheert een databank over nationale cultuur. Daarnaast onderhoudt het departement internationale culturele relaties en organiseert het Fiji's participatie in kunstfestivals. Een belangrijk evenement in de regio is het Melanesian Arts & Cultural Festival, dat sinds 1998 elke vier jaar plaatsvindt.