Culture and Public Action

oktober 2004 -
Culture and public action

Culture and public action, 01-10-2004

Het door de Wereldbank gesponsorde boek Culture and Public Action , verschenen in mei 2004, bevat 16 essays over de rol van cultuur in ontwikkelingssamenwerking. De meeste auteurs, vooral economen en antropologen, hanteren hierbij een tamelijk instrumentele opvatting van cultuur: cultuur als iets waar je rekening mee moet houden, of als iets wat (economische) ontwikkeling kan bevorderen of belemmeren. Ze geven voorbeelden van projecten die succesvol waren omdat men zich bewust was van de locale cultuur (aids-voorlichting in Calcutta) en projecten die mislukten omdat de locale cultuur veronachtzaamd werd (hongersnood in Soedan). De Nederlandse econoom Arjo Klamer benadrukt dat cultuur ook op zichzelf waarde heeft, als samenbindend element in een samenleving. Lourdes Arizpe geeft een verhelderend overzicht van de rol die cultuur de afgelopen vijftig jaar heeft gespeeld in de discussie over ontwikkelingssamenwerking.

De wat knullig gemaakte website die bij Culture and Public Action hoort geeft een prima inleiding op het boek, met samenvattingen van alle hoofdstukken, plus pdf-versies van het inleidende en afsluitende artikel. Voor de diehards is er een integraal 15 (!) uur durend videoverslag van de gelijknamige conferentie uit 2002. Tot slot commentaren op het boek (ook weer als pdf) en een aantal nuttige links.

www.cultureandpublicaction.org